РУ / EN

БРОД-ДА ООД има лиценз за извършване на дърводобивна дейност на територията на Република България . Разполага с комплексни бригади и специализирани камиони за добива и извоза на дървесината от гората .Добиват се дърва за огрев ,технологична дървесина ,обли греди и трупи от района на Странджа планина ,Стара планина и Родопите .Контрола се осъществява от лесоинженери  на фирмата и служители на Държавните лесничейства по райони. БРОД-ДА ООД се стреми да опази и съхрани горите като национално богатство , за това стриктно спазва всички разпоредби за работа в горите ,сече се само дървесина ,удобрена и  маркирана  от Горските стопанства .