РУ / EN

Фирмата разполага с три хоризонтални банцига за надлъжно разбичване на объл материал , с максимален диаметър до 100см. и максимална дължина на трупа 500см . При надлъжното разбичване  се отнема по дължината на трупа капака с кората ,следва подкапачна дъска ,трупът се завърта с помоща на хидравлична ръка до оформянето му  на призма . Всички операции се управляват от оператора на машината който разкроява и разрязва трупа по предварително зададени параметри като крайната цел е да се произведе материал на предварително определен размер .

Многолистовият циркуляр служи за разбичване/листене/ на дървен материал с формата на призма като го прави на множество по тънки елементи/дъски/ ,гарантира голяма точност на рязане до милиметър при висока производителност.