РУ / EN

 

Пелетите произведени от фирма Брод-ДА  съдържат 100% игл.дървесина ,без никакви добавки, изцяло екологично чист продукт ,в торби по 15кг.,на един палет са 70 торби или 1050кг.За удобство на клиентите предлагаме и доставка до адрес със собствен камион с кран . За запитване и доставка , моля попълнете контактната форма или се обадете на обявеният телефон.

Пелетите са със следните показатели:

Диаметър 6мм ; Дължина  0,8-3см , Влага обща 6-8% , пепел 0,5-0,7% ; сяра-0,01 ; топлина на изгаряне 17-19 MJ/kg ; тегло 640-700кг/м3, което съответства на изискванията на БДС EN ISO 17225-2.2014 ,  клас А1

Запитване за пелети

Полето е задължително
Полето е задължително
Полето е задължително
Полето е задължително

Основни етапи и използвани съоръжения в производството пелети

В последните години се забелязва непрекъснат ръст в производството и употребата на биогорива. Редица са факторите, определящи този процес. Сред основните е фактът, че като алтернатива на традиционно използваните горива, биогоривата, освен че са екологично чисти, употребата им води и до реални икономически ползи. Сред бързо навлизащите и придобиващи все по-голяма популярност биогорива са биопелетите. За относително кратък период от време те завзеха сериозен пазарен дял и спечелиха значително доверие сред потребителите. Принос за това имат и немалкото им предимства като високата им калоричност, движеща се обикновено в диапазона 4300 - 4500 kcal/kg (5 kW/h на 1 kg), и сравнително ниското съдържание на пепел. Пелетите са подходящо гориво както за битовия, така и за промишления сектор. Производителите на отоплителна техника предлагат отоплителни котли и камини, предназначени специално за изгаряне на пелети, характеризиращи се с много висока ефективност. В ролята си на биогориво, пелетите са екологично чисти и при изгарянето им не се отделят вредни емисии. В сравнение с традиционните горива, при тяхното изгаряне се отделят от 10 до 50 пъти по-ниски емисии на въглероден диоксид, като отделеният се равнява на погълнатия от растението в процеса на неговото израстване. Пелетите се произвеждат в компактни размери, поради което не създават трудности при съхраняването и транспортирането им, а високата им плътност гарантира запазването на тяхната форма. Образуващото се по време на производството им повърхностно покритие възпрепятства проникването на влага. Допуска се съхраняването им в непосредствена близост до отопляваната сграда, тъй като те не поддържат самогоренето. Предимство на пелетите е и възможността за автоматизираното им подаване към съоръженията за изгаряне, където процесът на горене на дървесните гранули протича много ефективно и пълно.

Основни етапи в производствения процес

Пелетите се произвеждат под формата на гранули със стандартни размери, които се получават чрез пресоване под налягане на дървесни кори, трици и други дървесни отпадъци. В процеса на производство, към използваната биомаса не е необходимо допълнително добавяне на химически слепващи вещества. Най-често, суровина за производствата на пелети се явяват отпадни продукти от различни дървообработващи процеси. Например, работата на дъскорезниците е свързана с образуването на големи количества чисти, сухи стърготини и други дървесни отпадъци, които са много подходяща суровина за производство на дървесни пелети. Същинският процес на производство на пелети включва следните няколко етапа – едро смилане на дървесината, сушене, ситно смилане, пресоване, охлаждане и пакетиране или складиране.

Изсушаване на дървесината

Препоръчителната влажност на суровината преди да се подаде към пресата е в границите между 8 и 12%. За оптимална се приема влажност около 10% +/- 1%. Осигуряването на суровина с подобно съдържание на влага предполага получаването на краен продукт с високо качество.

Оформяне на пелетите

Изсушената и смелена дървесина през дозатор се подава към преса или гранулатор за оформяне на дървесните гранули. Процесът на пресоване протича при високо налягане и температура. Съдържащият се в дървесината лигнин, който се явява естествено лепило при температура над 100 °С, омеква и позволява материалът да придобие друга форма. Така горещият лигнин играе ролята на лепило, което държи пелетите във формата, в която са пресовани, като не се изисква съответно добавянето на допълнителни слепващи вещества. Пелета произведен от иглолистна дървесина е с най-добри качества защото съдържанието на лигнин е най-високо. При производството на пелети от дървесина с ниско съдържание на лигнин каквато е широколистната , не е изключено използването на добавки. Често използвана добавка е картофеното нишесте, а също така и специално предназначени за целта добавки.

Охлаждане

Температурата на изсушените гранули, получени след пресоването, варира в границите между 70 – 90 °С. Колкото по-голяма е пресоващата сила, толкова по-висока е и температурата на гранулите, а съответно е по-високо и качеството им. Охлаждането на готовата продукция в охладител е необходимо за изсушаване и за окончателно втвърдяване на гранулите, което ги прави подходящи за съхраняване и транспортиране. В качеството на охладител обикновено се използват противотокови охладители.

Готовите пелети се съхраняват в насипно състояние или се пакетират. Широко разпространено е съхраняването им в бункери и транспортирането им в насипно състояние. Въпреки това, за да се избегне влошаване на тяхното качество, се препоръчва те да бъдат пакетирани в големи торби.